سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین همایش ملی تهویه و بهداشت صنعتی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدرضا سلیم پور – استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان
مینا محمدی – دانشجویان کارشناسی مهندسی مکانیک
سروش ترابی –

چکیده:

دراین مقاله برای یک کارگاه ساخت تجهیزات واقع دراصفهان با استفاده ازنرم افزارCONTAM کارایی سیستم تهویه طبیعی و مکانیکی دررفع آلودگیهای صنعتی بررسی شده است بادرنظرگرتفن تعدادکارکنان و ساعات کاری فرایندهای صنعتی تولید کننده آلاینده که عموما مربوط به جوشکاری می شوند اطلاعات هواشناسی منطقه و همچنین اطلاعات مربوط به تجهیزات تحلیل انجام شده و توزیع غلظت و غلظت متوسط هرالاینده بهدست م یآیند درپایان این مقادیر با مقادیر مجاز مقایسه میشوند