سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی تصادفات جاده ای، سوانح ریلی و هوایی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

احمد احمدخانی – کارشناس ارشدمدیریت اجراییدانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
محمد احمدخانی – کارشناس تصادفات وسائط نقلیه ستاد فرماندهی نیروی انتظامی استان زنجان

چکیده:

دراین مقاله با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها DEA کارایی نسبی ۱۹ آزموشگاه های تعلیم رانندگی دردو حوزه شهرستان زنجان شهرستان تابعه در سطح گواهینامه ب۱ مورد ارزیابی قرارگرفته است داده های ورودی دراین تحقیق عبارتند از : تعدادکارکنان، تعداد مربیان، تعدادماشین، تعداد متقاضیان و افرادی که موفق به اخذگواهینامه شده اند به عنوان خروجی درنظر گرفته شده است. پس از وارد نمودن ورودی ها و خروجی های تحقیق درنرم افزار LINGO و پردازشهای صورت گرفته نتایج حاصله بصورت ماهانه دریک دوره ۱۲ ماهه منتهی به سال ۱۳۸۸ بطور مقایسه ای مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.