سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش فناوری اطلاعات، حال، آینده

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمود عالمی بایگی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
مهدی رواخواه –

چکیده:

افراد معمولا درمواجهه با عدم قطعیتی که در طبیعت و جامعه وجود دارد از اعتماد وشهرت استفاده می کنند در حال حاضر در علوم کامپیوتر تحقیق در زمینه اعتماد در سه حوزه به طور گسترده در حال انجام است حوزه اول مبتنی بر سیاست می باشد که با استفده از روشهایی نظیر امضای دیجیتالی و احراز هویت انجام می شود حوزه دوم نیز به عنوان مبتنی بر شهرت شناخته می شود کهدرآن از ابزارهایی نظیر شبکه های اجتماعی استفاده میشود حوزه سوم نیز با استفاده از دو حوزه قبل سعی در مدلسازی و تعریف اعتماد پیش نیازها شرایط مولفه ها و نتایج مربوط به اعتماد دارد این مدلها برای تصمیم گیری و تحلیل اعتماد توسط عوامل انسانی و یا ماشینی به کارمی روند برای آنکه یک عامل الکترونیکی یا انسانی بتواند به ارزیابی رفتار سایرعاملها درجهت بهبود تعاملات اجتماعی با آنها بپردازد چارچوبها و مدلهای اعتماد محاسباتی و شهرت فراوانی توسعه یافته اند. دراین مقاله سعی داریم برخی از مهمترین چارچوبها و مدلهای اعتماد محاسباتی و شهرت مختلف در حوزه تجارت الکترونیک را گردآوری و از نظر ویژگیهای مختلف با یکدیگر مقایسه نماییم.