سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس زلزله، سازه و روشهای محاسباتی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سعید خرقانی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
سیدمحمد حسینیان – کارشناس ارشد عمران ژئوتکنیک

چکیده:

عمده ترین مساله مورد بحث دررابطه با سدهای خاکی / سنگریزه ای چگونگی رفتار آنها دربرابر زلزله می باشد لذا بررسی و مقایسه رفتاردینامیکی سدهای خاکی با هسته رسی یا هسته بتن آسفالتی و آنالیز پاسخ آنها به ارتعاشات لرزه ای از اهمیت ویژه ای برخوردار است دراین مقاله سدخاکی البرز که به ارتفاع ۷۸ متر و طول تاج ۸۳۸ متر درشمال ایران درحال ساخت و بهره برداری هست به عنوان طرح مطالعاتی درنظر گرفته شده است آنالیز دینامیکی غیرخطی به کمک روش اجزا محدود توسط نرم افزار Plaxis 2-Dv8.2 صورت گرفته است تحلیل مدل دوبعدی از بدنه سد به همراه پی آن یا استفاده از مدل رفتاری الاستوپلاستیک خاک سخت شونده تحت حداکثر تراز زلزله محتمل با ماکزیمم شتاب amax=0.60g انجام گرفته است.