سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس فناوری اطلاعات و جهاد اقتصادی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

هاجر بهمنی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات یزد

چکیده:

معماری سازمانی راهکاری جامع جهت تعریف استراتژی ساختار فعلی و آتی فرایندها اطلاعات سیستمهای اطلاعاتی و تکنولوژی یک سازمان است هدف از معماری سازمانی توانمندسازی سازمان دراخذف تصمیمات صحیح و انجام درست و بهینه آنهاست معماری سازمانی برای طراحی و طبقه بندی اطلاعات و اجرا نیاز به چارچوب دارد بطوریکه معماری سازمانی بدون استفاده از چارچوب ممکن است به اهداف نهایی خود نرسد دراین تحقیق سعی شده است که با توجه به اهمیت و ضرورت چارچوب ها برای معماری سازمانی چارچوبهای رایج معماری معرفی و مقایسه شود تا هرسازمان دیدی کلی نسبت به نقاط قوت و ضعف هرکدام از چارچوب ها بدست آورد و با توجه به اهداف راهبردی خود مناسب ترین چارچوب معماری را انتخاب نماید.