سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

الیاس مزروعی راد – کارشناس ارشد مهندسی پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
محمدعلی خلیل زاده – گروه مهندسی پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
کاویان قندهاری – گروه مغزواعصاب دانشکده علوم پزشکی مشهد

چکیده:

هدف و انگیزه اصلی این تحقیق طراحی و ارائه سیستمی جهت تشخیص و شناسایی بیماران آلزایمر مرحله خفیف از افرادسالم سالمندبوده است با توجه به ویژگیهای سیگنال EEG و نحوه ارتباط این بیماری با ویژگیهای مختلف در سیگنال مغزی می توان با پردازش مناسب این بیماری را در مراحل اولیه تشخیص داد ابتدا به ثبت سیگنال مغزی در چهار حالت چشم بسته چشم باز یادآوری و تحریک از سه کانال Pz,Cz,Fz پرداخته شدهاست با توجه به پروتکل ثبت شده در دوره یادآوری به مدت ۱ دقیقه به ثبت سیگنال در خلال یادآوری تصاویر توسط سوژه و در دوره تحریک با توجه به نمونه اودبال شنیداری نحوه پاسخگویی سوژه به صدای هدف مورد بررسی قرارگرفته می شود سپس پردازشهایی درحوزه زمان وفرکانس از جمله تعیین ویژگیهای آماری همبستگی و آنالیز طیفی و استخراج انواع ویژگیهای غیرخطی همچوننمای لیاپانوف، بعد همبستگی و آنتروپی با توجه به ماهیت غیرخطی و آشوبگونه سیگنالهای مغزی صورت گرفته است.