سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

اکبر مختاری آذر – کارشناس واحد تغذیه و بهداشت شرکت سایپا
حامد طاهری نژاد – کارشناس واحد تغذیه و بهداشت شرکت سایپا
حسین یادگاری – کارشناس مسئول واحد تغذیه و بهداشت شرکت سایپا
عباس مرادی – کارشناس واحد تغذیه و بهداشت شرکت سایپا

چکیده:

افرادی که در صنعت کیترینگ فعالیت دارند می بایست احساس مشترک، مهارت، تعهد، تعصب کاری، سرعت وهمکاری مطلوب و صمیمانه داشته باشند تا بتوانند موفق باشند. افرادی که در صنعت کیترینگ مشغول هستند شامل، تدارکات، افراد آشپزخانه، تجهیزات، پرسنل توزیع کننده و مدیریت میباشند. هر یک از این بخشها در موفقیت یا عدم موفقیت بخش دیگر تأثیر بسزایی دارد. نقصدر هر یک از این گروه ها، یا احساس مسوولیت نکردن هر یک از افراد حاضر در این بخشها می تواند تاثیر عمیقی روی کل مجموعه بگذارد. مثلا اًگر وسایل پخت و پز آشپز درست انتخاب نشود و مواد اولیه از تولیدات نامرغوب تهیه شود، هرگز نمیتوان غذای مطلوب داشته باشیم. در این تحقیق که ۹ ماه به طول انجامید، ۱۴ پارامتر بهداشتی در دو محل طبخ مورد بازررسی قرار گرفت، که از طریق فرمول کوکران برای هر ماه ۲۷ مورد بازرسی از دو محل طبخ محاسبه گردید. پس از ۶ ماه بازرسی تمام اطلاعات جمع آوری گردید و میانگین آن برای هر دو شرکت پیمانکار بطور جداگانه در جداولی در قسمت نتایج آورده شد