سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی ریاحی پور –
خدیجه خلیلی –

چکیده:

مجموعه شرایط مناسب برای رویداد فرآیند کارست باعث ایجاد چشمه های پرآب مختلفی در سطح استان چهارمحال و بختیاری شده است. چشمه های عمده کارستی موجود اغلب در سطح اساس فرسایش کارست قرار گرفته اند و از نوع دائمی می باشند. از خصوصیات عمده این چشمه ها وابستگی مستقیم به نزولات جوی و تغییرات قابل توجه آبدهی حداقل وحداکثر آنها است. در این تحقیق رفتار هیدروژئولوژیک هفت چشمه عمده کارستی در این استان به نامهای پیرغار، شلمزار، پارک فرخشهر، برم لردگان، دیمه، سندگان و سراب باباحیدر بررسی و با یکدیگر مقایسه گردیده است.