سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم شناختی در تعلیم و تربیت

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مرضیه بهرامی – کارشناسی ارشد روان شناسی تربیتی- دانشگاه فردوسی مشهد
حسین کارشکی – عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

با توجه به اینکه هوش و شخصیت هر فرد، جدیدترین تحول در زمینه فهم رابطه میان تعقل و هیجان و همچنین خط مشی چگونه ارتباط برقرار کردن با اطرافیان و نحوه ی معاشرت با آنها را تحت تأثیر خود قرار می دهد و تا کنون زمینه های مختلفی از مداخله های هوش هیجانی بر سایر متغیرها در گروه های مختلف مورد بررسی قرار گرفته اند، پژوهش حاضر با هدف بررسی و مقایسه هوش هیجانی و خودتنظیمی در دانشجویان ارشد دو گروه علوم انسانی و فنی- مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد به اجرا درآمد.