سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیدابراهیم موسوی ترشیزی – دانشگاه صنعت آب و برق، تهران، ایران . پژوهشگاه نیرو، تهران، ایران

چکیده:

خزش و خستگی از مهمترین عوامل کاهش عمر در اجزای نیروگاهی از جمله هدرهای نیروگاهی میباشند، که بسته به شرایط بهره برداری و چگونگی روشن و خاموش کردن، نقش و اثر آنها متفاوت میباشد. هدف از این تحقیق، بررسی و مقایسه نقش و اثر خزش و خستگی در کاهش عمر هدر می- باشد. دما و فشار اعمال شده بر یک هدر خروجی سوپرهیتر نهایی یک واحد ۳۲۵mw به همراه لیست خروجی های این واحد در یک دورهکاری ۸ سال و ۹ ماهه جمع آوری شده است، و سپس آنالیز تنش ۳ بعدی با اعمال دما و فشار بهره برداری بر آن درANSYS انجام شده است، و به این روش نقاط با حداکثر تنش تعیین گردیده و تنش های حرارتی و مکانیکی آن نقاط و تغییرات آنها محاسبه شدهاند . محاسبات نشان میدهند که محل اتصال لوله های ورودی به هدر در سطح داخلی هدر، نقاط بحرانی هستند. این تحلیل نشان می – دهد که سهم خزش در کاهش عمر در این دوره بهره برداری با ۱۴۸ راه اندازی سرد،گرم و داغ نزدیک به ۲۰ برابر سهم خستگی میباشد و از این رو با تقریب منطقی می توان از نقش خستگی در محاسبات عمر باقیمانده هدر صرف نظر نمود.