سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محسن قنواتی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد
سعیدرضا خداشناس – دانشیار، گروه مهندسی آب، دانشگاه فردوسی مشهد
کاظم اسماعیلی – استادیار گروه مهندسی آب دانشکده کشاورزی،دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

مهمترین عامل خرابی پل ها در هنگام سیلاب آبشستگی پایه آن است. بدین منظور تعیین عمق آبشستگی قبل ازوقوع آن از اهمیت فراوانی برخوردار است. امروزه با کمک نرم افزارها می توان با دقت بالایی عمق آبشستگی را تعیینکرد. در مقاله حاضر به بررسی و مقایسه سه نرم افزار SSIIM(3D),BRI-STARS(2D), HEC-RAS4(1D) پرداخته شد. بعد از مقایسه نتایج بدست آمده مشخص شد نرم افزار HEC-RAS4 بهترین روش برای بدست آوردن یک جواب سریع با خطای نسبتا پایین و نرو افزار BRI-STARS کمترین خطا و نرم افزار SSIIM بیشترین خطا را در تعیین عمق آبشستگی دارا می باشند و از طرفی نرم افزار SSIIM بیشترین پارامتردخیل در آبشستگی را پوشش می دهد. بطور کلی هرکدام از نرم افزارها دارای ویژگی ها و معایبی هستند که بسته به نیاز طراح میتوان از آن ها استفاده کرد