سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

موسی رسائی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازهای هیدرولیکی گروه مهندسی عمران، دانشگاه آ
علی شیر افروس – مدرس و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
ایمان نادری راد – مدرس و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد ملایر

چکیده:

سرریز پلکانی متشکل از پله هایی است که از نزدیکی تاج سرریز شروع شده وتا پاشنه پایین دست ادامه دارند. استفاده از سرریز های پلکانی از زمانهای قدیم رایج بوده است. لیکن به دلیل تاثیر قابل ملاحظه پلکان ها بر میزان استهلاک انرژی جریان، در سالهای اخیر توجه به این نوع سرریزها بیشتر شده است. همچنین شناخت تکنولوژی های جدید استفاده از مصالح بتن غلتکی و همخوانی این روش ساخت با سرریز یاد شده، باعث کاربرد سرریزهای پلکانی در تعداد زیادی از پروژه ها گردیده است. در این مقاله با استفاده از مدل های فیزیکی ساخته شده در آزمایشگاه هیدرولیک دانشگاه شهید جمران اهواز، جریان بر روی سرریزهای پلکانی عبور داده شد و با اندازه گیری عمق آب قبل و بعد از پرش هیدرولیکی، میزان استهلاک انرژی محاسبه شد. نتایج این تحققیق نشان می دهد که بعلت ورود هوا به داخل جریان آب عبوری از روی سرریزهای پلکانی، استفاده از عمق آب قبل از پرش هیدرولیکی در پایین دست جهت تعیین افت انرژی، باعث براورد بیشتر (غیرواقعی) افت انرژی نسبی می گردد. در واقع با ورود حبابهای هوا به داخل جریان (کاهش لزجت)، از میزان تنش برشی کاسته شده و نتیجتا از خاصیت استهلاک انرژی نسبی تقلیل می یابد. همچنین ورود حباب های هوا به داخل جریان باعث افزایش حجم جریان شده و اندازه گیری عمق جریان را با خطا روبرو می سازد.