سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

یوسف رمضانی – دانشجوی دکتری سازه های آبی دانشگاه شهید چمران اهواز
مهدی قمشی – استاد دانشکده علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز
سیدحبیب موسوی جهرمی – دانشیار دانشکده علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

فروریختن پلها ناشی از آبشستگی در فونداسیون آنها یک واقعه رایج است که باعث خسارات مالی قطع راههای ارتباطی و حتی مرگ می شود شکست پل ناشی از آبشستگی ضرورت مطالعه درمورد پیش بینی آبشستگی و راه های محافظت در برابر آن را کاملا روشن می سازد آمار نشان میدهد که مشکل آبشستگی در تکیه گاه پل ها بسیار مهم است اکثر تکیه گاه پل ها در دشت سیلابی قرار گرفته اند و قرارگرفتن تکیه گاه درمجرای اصلی کمتر رایج است دراین تحقیق مطالعات انجام گرفته در زمینه آبشستگی تکیه گاه پل در مقطع مرکب مورد بررسی و مقایسه قرارگرفته است نتایج نشان میدهد می بایست اثر انتقال جانبی اندازه حرکت و الگوی توزیع جریان بین مجرای اصلی و دشت سیلابی در روابط پیش بینی ابشستگی لحاظ گردد و نمی توان نتایج مطالعات و آزمایشگاهی عمق آبشستگی در اطراف تکیه گاه پل ها را که در کانالهایی با مقطع مستطیلی انجام شده است را برای تکیه گاههایی به کار برد که در سیلابدشت قرار میگیرند.