سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مسعود ترابیان – دانشجو کارشناسی ارشد زلزله
محمد صافی – استادیار دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپورتهران
الهام خادمی – مدرس دانشگاه پیام نورشهرکرد

چکیده:

سامانه های آبرسانی نقش حیاتی برای حفظ زندگی داشته و به نیازهای مهمی مانند آشامیدن بهداشت و تغذیه پاسخ میدهد زلزله از جمله خطرات طبیعی است که می تواند به این سامانه ها آسیب رسانده و باعث قطع جریان آب و ایجاد حوادث ثانویه مانند سیلاب آبگرفتگی خرابی ساختمان ها و نشست زمین شود درصورت عدم آگاهی از میزان اسیب پذیری برای تامین مقاومت و ایمنی لازم و عدم انجام بهسازی لرزه ای کافی عواقب و خسارت ناشی از زلزله افزایش یافته و با عدم توانایی مهار مناسب شرایط اضطراری می تواند منجر به رویداد فاجعه و بروز شرایط بحرانی گردد با مطالعه ارزیابی آسی بپذیری لرزه ای سامانه آب رسانی شهری اگاهی لازم از میزان ایمنی لرزه ای وسپس کاهش عواقب ناشی از زلزله براین سامانه و مولفه های ان بدست می آید اما مساله مهم تر میزان قابلیت اعتماد شبکه حتی درصورت رخداد آسیب های محدود و موضعی است.