سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی ترافیک و ایمنی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

جواد مرزبان راد – دانشیار دانشکده خودرو دانشگاه علم و صنعت ایران
امیر جوادزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علم و صنعت ایران
وحید جندقی شاهی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

این تحقیق به بررسی و مقایسه چندینروش بازسازی تصادفات عابرین پیاده در برخورد روبرو با خودروها می پردازد این روشها دارای سطوح مختلفی ازلحاظ نوع و پیچیدگی بوده و به سه گروه اصلی طبقه بندی می شوند معمولا از این الگوها در ارزیابی و تحقیقات اولیه و ثانویه ایمنی عابران استفاده می گردد دراین مقاله براساس اطلاعات بدستآمده از دو تصادف واقعی نظیر طول خط ترمز، شدت جراحات وارده به عابر، فاصله پرتاب شدن او آسیب های خودرو، شکل خودرو، فاکتورهای انسانی عابر و .. به بازسازی تصادف عابر پیاده به کمک مدلهای رده اول و دوم پرداخته می شود. دراین بازسازی ها پارامترهایی نظیر سرعت خودرو هنگام برخورد موقعیت نهایی و سینماتیک حرکت پرتابی عابر پس از برخورد نقاط برخورد آن برروی خودرو و زمان تحلیل هر مدل ارزیابی می گردد.