سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی هنر، فرهنگ، تاریخ و تولید فرش دستباف ایران و جهان

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

نعیمه اعظمی – کارشناسی فرش،گرایش رنگرزی
سید محمود طباطبایی هنزایی – عضو هیات علمی دانشکده هنر موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی استان یزد_ار
صمد جعفری – مدرس دانشکده هنر موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی استان یزد_اردکان

چکیده:

از گذشته تا امروز،دندانه دار کردن کالای پشمی به صورت پیش دندانه و پس دندانه،از جمله مهمترین روش هایی هستند که در رنگرزی سنتی استفاده می شوند.روش پیش دندانه به دلیل امکان کنترل و فرآیند پذیری آسان تر ،روش مرسوم دندانه کردن جهت رنگرزی با روناس می باشد.از طرفی روش پس دندانه از مزایایی همچون ثبات و کیفیت بهتر رنگ حاصل است.دلیل این موضوع نفوذ بیشتر مولکولهای رنگزا به داخل ساختار الیاف می باشد.تاکنون مقایسه ی این دو روش در رنگرزی کالای پشمی با رنگزای روناس به صورت چشمی و کیفیتی توسطرنگرزان صورت گرفته است.در این تحقیق سعی شد تا به صوررت علمی وبا استفاده از دستگاههای سنجش رنگ و با استفاده از روابط فیزیک رنگ تفاوت این دو روش ارزیابی گردد.همچنین در ادامه ثبات شستشوئی و نوری نمونه های دندانه دار شده و رنگرزی شده به این دو روش اندازه گیری شد.