سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی محاسبات نرم و فن آوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حیدر داودی – عضو هیات علمی گروه کامپیوتر – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان

چکیده:

امروزه آنتولوژیها علاوه برنقش مهمی که در برنامههایمبتنی بر دانش ایفا میکنند، میتوانند تغییرات عظیمی را نیزدر محتوای وب ایجاد نمایند. این تغییر عمده باعث ظهور نسل سوم وب، یعنی وب معنایی شده است. در وب معنایی اطلاعات می بایست بگونه ای ذخیره شوند که برای ماشین ها قابل فهم باشند. این امر نیاز به سطح مناسبی از مفهوم سازی دارد که آنتولوژی ها آن را فراهم می کنند. اگرچه رسیدن به ایده های وب معنایی در آینده نزدیک بعید بنظر می رسد، تلاش های بسیاری جهت بسط و توسعه مفاهیم آن در حال انجام می باشد. در این میان استفاده از ابزار و متدولوژی مناسب جهت توسعه آنتولوژی های وب معنایی ضروری بنظر می رسد. ابزار ها و متدولوژی های متعددی جهت توسعه آنتولوژی پیشنهاد شده اند. در این مقاله سعی بر این است که ابزار های متداول ساخت از جنبه های گوناگون مورد مقایسه قرار گیرند. در حیطه متدولوژی مقایسه بر اساس معیار های مشخص شده در یکی از استاندارد مهندسی نرم افزار انجام گرفته است. از نتایج مقایسه می توان جهت شناخت نقاط ضعف و قوت متدولوژی و ابزار ها استفاده نمود.