سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

نوید قهرمانی فر – دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار
امیرحسین الهامی راد –
فهیمه زمانی افشار –
مژگان مقصودلو –

چکیده:

دراین پژوهش کیفیت شیمیایی و فلور کپکی دوگونه پنیر سنتیسراب و پنیر UF ارزیابی گردید تعداد ۱۶۰ نمونه پنیر سنتی از فروشگاه ها و تعداد ۱۶۰ نمونه پنیر UF از کارخانه شبنم سراب درتمامی فصول سال به صورت تصادفی انتخاب و بررسی شد آنالیز حسی رنگ مزه و نوع شکل تعیین گردید جهت آزمون حسی تست هدونیک انجام شد عطر و طعم پنیر سنتی با پنیر UFاختلا معنی داری داشت P<0.01 ( درطول زمان تحقیق بارکپکی پنیر سنتی زیاد بود P<0.01 ( و ۱۳ گونه کپک از پنیر سنتی و ۱۱ گونه کپک از پنیر UF جداسازی گردید جنسهای غالب پنیر سنتی پنی سیلیوم آسپرژیلوس و درنمونه های پنیر UF پنی سیلیوم و آسپرژیلوس بودند.