سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در عمران، معماری و مدیریت شهری

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علیرضا خدادادی – دانشکده مهندسی دانشگاه حکیم سبزواری ایران
حسین بخشی – دانشکده مهندسی دانشگاه حکیم سبزواری ایران

چکیده:

با توجه به افزایش سریع دانش لرزهخیزی و به دنبال آن اصلاح ضوابط و مقررات آیین نامهای بر اساس نیازهای موجود در عرصه ساختمان سازی، در دهههای اخیر مبحث جدیدی تحت عنوان کنترل لرزهای سازهها مطرح شده است که یکی از این روشهای مورد بحث،استفاده از سیستمهای میراگر اصطکاکی میباشد.از طرفی ترکیب سیستمهای جدیدی همچون قاب فولادی باستون CFT سیستمی که ستونها متشکل از بتن بعنوان هسته داخلی و فولاد بعنوان جدار خارجی که عملکرد سازه را بهبود میبخشداستفاده میگردد. در مطالعه حاضر، رفتار لرزهای این نوع جدید ستونها دارای میراگرهای اصطکاکی با استفاده از نرم افزار اجزای محدود ۱۷SAP2000 v تحت نیروی محوری فشاری و لنگر خمشی بررسی شده است. ونتایج حاصل با نمونه قاب فولادی با ستونCFTبدون میراگر که مجهز به جداگر اصطکاکی پاندولی میباشند، با هم مقایسه شدهاند.نتایج تحقیق حاضر نشان میدهد که سیستم قابهای فولادی ستونهای CFTبدون میراگر که مجهز به جداگرمی باشند عملکرد مطلوبتری نسبت با نوع مقایسه شده دارند.