سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

شهناز عاشوری – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی
رقیه رضوی –
عالیه امامی –

چکیده:

دستیابی به ارقام بالا در محیطهای مختلف از اهداف هر برنامه به نژادی گندم می باشد . این بررسی به منظور کنترل وتطبیق یافته های تحقیقاتی در شرایط زارع و مقایسه عملکرد آن با شاهد (ارقام متداول منطقه ) انجام شد . در این بررسی ۴ لاین امید بخش و برتر آزمایشات عملکرد یکنواخت سراسر گندم در مناطق سرد با شماره هایC-85-12, C-85-6,C-85-4,C-85-3 ارقام زرین ،شهریار والوند بعنوان شاهد در یک طرح بلوکهای کامل تصادفی در ۳ تکرار به مدت یکسال در خوی اشنویه کشت شد . شرایط کاشت و تهیه زمین طبق عرف منطقه و در شرایط زارعین انجام شد و میزان بذر مصرفی بر اساس وزن هزار دانه و ۴۵۰ بوته در متر مربع و مقدار کود بر اساس آزمون خاک بود .پس از برداشت و توزین عملکرد دانه کرت ها نتایج تجزیه واریانس ساده ومرکب داده ها نشان داد که لاین C -85 -3با میانگین ۸/۶۰۰تن در هکتار بیشترین عملکرد را داشت.