سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

وحید جعفری فشارکی – دانشجوی کارشناسی ارشد
فرید شیخ الاسلام – دانشیار دانشگاه صنعتی اصفهان
سعید حسین نیا – استادیار دانشگاه آزاد نجف آباد

چکیده:

یکی ازروشهای استفاده بهینه ازماژولهای فتوولتائیک تعقیب نقطه ماکزیمم توان ماژول فتوولتائیک و جذب توان ماکزیمم از آن می باشد که برای انجام آن می توان ازالگوریتم پرندگان برای محاسبه ولتاژ بهینه جهت جذب ماکزیمم توان استفاده کرد دراین مقاله مفاهیم الگوریتم پرندگان ازنوع I-PSO و IR-PSO R-PSO تشریح می شود و هرکدام از انواع الگوریتم پرندگان درشرایط مختلف جوی روی سیستم فتوولتائیک اجرا می شود و سرانجام به حالت کلی باتوجه به نتایج الگوریتم IR-PSO به عنوان بهترین نوع معرفی می شود.