سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین همایش ملی اسلام و سلامت روان

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

پژمان هاشمیان –

چکیده:

انسان امروزی با توجه به گسترش تکنولوژی و درگیری های مادی در زندگی دچار اضطراب و افسردگی و بیماریهایدیگر روانی شده است و برای فرار از این معضل و برای رسیدن به آرامش به عرفانهای نوظهور روی می آورد.مشخصاتاین عرفان ها ستم پذیری (عرفان دالایی حتی اعدام صدام را محکوم می کند) ،عدم ایجاد تحول در زندگی،(موقت بودناثر آنها بجای درمان) اسراف میراث معنوی انسان (سطحی بودن)، ایجاد جذابیت بجای ارائه حقیقت می باشد.بعضی همچون شیطان پرستی باعث انحطاط عقید تی و در نتیجه اخلاقی بشر می گردد. عرفان اسلامی با تکیه برمکتب به عنوان پیشرفته ترین عرفان می تواند نیازهای انسانی را برآورده کند ما در اینجا ضمن تعریفی از عرفاناسلامی رابطه مکتب و عرفان اسلامی را مشخص کردیم و ضمن شناسایی معنویت های نوظهور و نقد آن ها مقایسهوامتیاز عرفان اسلامی را نسبت به این عرفان ها (برای نمونه امتیاز نماز بر مدیتیشن) بیان کردیم.