سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیدعرفان سلیمی پور – مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی قوچان

چکیده:

در این مقاله، تغییرات ضرایب آیرودینامیکی مقطع بال در جریانی با عدد ماخ متغیر مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است. بدین صورت که معادلات جریان سیال تراکم پذیر غیر لزج، حول ایرفویل ۰۰۱۲NACA به صورت ناپایا حل شده است. سپسبا تغییر عدد ماخ جریان از محدوده زیر صوتی تا گذر صوتی به صورت یک تابع نوسانی زمانمند، ضرایب آیرودینامیکی در هر تغییر کوچک عدد ماخ بدست آمده است. به منظور حل معادلات جریان سیال به روش حجم محدود، معادلات به فضای عمومی منحنی الخط منتقل شده اند و از آنجایی که در محدوده گذر صوتی، گرادیان های شدیدی مانند امواج ضربهای وجود دارد، جهت گسسته سازی از طرح آپ ویند مرتبه دوم استفاده شده است. سپس به منظور تأیید صحت عملکرد برنامه کامپیوتری، پاسخهای حاصل با نتایج تجربی معتبر مقایسه گردیده است. نتایج بدست آمده از این بررسی نشان داده است که با تغییر عدد ماخ جریان، خصوصاً در مسیر بازگشت از محدوده گذر صوتی به زیر صوتی، تغییرات قابل ملاحظه ای در ضرایب آیرودینامیکی جریان ایجاد میگردد.