سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مجید محمدی – دانشجوی دکتری-بخش مهندسی مواد دانشگاه شیراز
سیروس جوادپور – هیات علمی بخش مهندسی مواد دانشگاه شیراز
سید احمد جنابعلی جهرمی – هیات علمی بخش مهندسی مواد دانشگاه شیراز
کوروش شیروانی – هیات علمی دانشکده مواد و انرژی های نو-سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ای

چکیده:

پوشش CoNiCrAlY با استافده از دو روش HVOF و LVPS بر روی سوپر آلیاژ پایه نیکل ایجاد گردید. مقاومت در برابر شوک حرارتی پوششهای اعمال شده، در محدوده دمایی ۱۱۰۰ درجه سانتی گراد و دمای محیط (آب ۲۰ درجه) مورد بررسی قرار گرفت. آنالیز فازهای سطحی تشکیل شده، نرخ اکسیداسیون ، پوسته شدن لایه اکسیدی و مورفولوژی سطحی د رحین اعمال سیکلهای شوک حرارتی با ساتفاده از تکنیکهای XRD اندازه گیری وزن و SEM مورد بررسی قرار گرفت. مقایسه نتایج بدست آمده برای دو روش پوشش دهی بیانگر مقاومت مناسب پوششهای اعمال شده توسط روش LVPS نسبت به HVOF می باشد. تاثیر متقابل اکسیداسیون، تنشهای ناشی از رشد لایه اکسیدی و عدم انطباق ضریب انبساط حرارتی اکسید و پوشش در نمونه ها به همراه تجمع سیکلهای خزشی برگشت ناپذیر در لایه اکسیدی باعث ایجاد تنشهای کششی در لایه اکسیدی و تشکیل و رشد ترک در پوششهای CoNiCrAlY می شود.