سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای دانش محوری در مدیریت پایدار کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سیدادیب بنی مهد – دانشگاه شیراز دانشکده کشاورزی بخش مهندسی آب
داور خلیلی –

چکیده:

خشکسالی یک پدیده نرمال از اقلیم می باشد که بطور مکرر رخ میدهد این پدیده بسیار پیچیده می باشد و نسبت به سایر بلایای طبیعی کمتر شناخته شده می باشد این پدیده بیش از سایر بلایا روی بشر اثر گذار می با شد براساس هدف مورد نظر خشکسالی انواع مختلفی دارد اولین نوع خشکسالی که در اثر کمبود بارندگی اتفاق می افتد خشکسالی هواشناسی می باشد تعیین پایش خشکسالی به طور معموی توسط شاخصهای خشکسالی انجام میگیرد خشکسالیهای هواشناسی می تواند باعث زیانهای اقتصادی قابل ملاحظه ای گردد برنامه ریز ی های خشکسالی جهت کاهش اثرات خشکسالی انجام می گیرد جلوگیری از خشکسالی ها امکان پذیرنمی باشد ولی می توان با بازبینی خشکسالی های رخ داده شده در گذشته و با احتمال وقوع مختلف به پیشبینی آنها پرداخت و اثرات سو آنها را کاهش داد. دراین تحقیق مقادیر ماهانه بارندگی ۳۰ سال آبی از ۱۶ ایستگاه های بارن سنجی و سینوپتیک استان مازندران جمع آوری شد بررسی روند همگنی و استقلال داده های بارندگی سالانه توسط آزمون Mann-Kendall-Tau صورت گرفت پایش خشکسالی در تمام ایستگاه های مورد بررسی با به کارگیری دو شاخص خشکسالی نمایه بارش استاندارد شده SPI و نمایه بارش موثر EDI انجام شده است نتایج نشان داد که دو شاخص خشکسالی رفتار نسبتا مشابهی دارند همچنین نتایج نشان داد که با افزایش بازه زمانی از ۳ ماهه به ۶ ماهه به سالانه تداوم خشکسالی براساس هر دو شاخص EDI,SPI افزایش و شدت خشکسالی کاهش می یابد