سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی نانومواد و نانو تکنولوژی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مینا یارستانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود باشگاه پژوهشگران جوان
علی اصغر روحانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود
صاحبعلی منافی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود باشگاه پژوهشگران جوان

چکیده:

دراین مقاله نانوذرات اکسیدکبالت با ساختار اسپینلی به روشهای همرسوبی و سل – ژل سنتز شده و نتایج حاصل مقایسه مورد بررسی قرارگرفتند درروش سل ژل از مواد اولیه نیترات کبالت شش آبه Co(NO3)2.6H2O و اسید سیتریک با نسبت مولار ۱:۱ استفاده شد مطالعات فازی ساختاری اندازه ذرات و مورفولوژی پودر Co3O4 به ترتیب توسط الگوی پراش پرتوایکس XRD طیف سنجی مادون قرمز فوریه FTIR و میکروسکوپ الکترونی روبشی sEM بررس شدند متوسط اندازه کریستالهای Co3O4 با این روش و با استفاده از فرمول شرر ۱۸ نانومتر بدست آمد درروش همرسوبی مواداولیه نیترات کبالت شش آبه Co(NO3)2.6H2O و سود جهت سنتز واز آنالیزهای XRD,FTIR برای شناسایی و مطالعه ریزساختار های نمونه با میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM استفاده شد اندازه ذرات بدست آمده دراین روش ۲۲ نانومتر محاسبه شد.