سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

داریوش فروهرنیا – کارشناسا رشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان

چکیده:

مبارزه با علفهای هرز یکی از مهمترین عملیات های مدیریتی در زراعت گندم می باشد هرساله با استفاده ازروشهای مختلف از جمله روش مبارزه شیمیایی با این مشکل مبارزه می گردد در این میان عدم آشنایی کشاورزان با روشهای سمپاشی ادوات مورد استفاده و نحوه پاشش آنها ودرنتیجه استفاده بی رویه از سموم علفکش و باعث کاهش از بین رفتن علفهای هرز و همچنین پیامدهای زیست محیطی خواهد شد دراین تحقیق جهت حل کردن این مشکلات چهار نوع سمپاش مورد مقایسه و ارزیابی قرار گرفت طرح مورد استفاده دراین آزمایش بلوکهای کامل تصادفی با پنج تیمار و چهار تکرار بود تیمارهاشامل: سمپاش موتوری پشتی اتومایزر، سمپاش موتوری پشتی لانس دار مجهز به نازل مخروطی، سمپاش موتوری پشتی مجهز به کلاهک میکرونر، سمپاش موتوری پشتی الکترواستاتیک و بدون سمپاش به عنوان شاهد بود. علف کش مورد استفاده در همه تیمارها یکسان و مخلوط گرانستار و ایلوکسان بود.