سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین کنفرانس ملی انرژی، فناوریهای خودرو، توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سیدمحسن موسوی – دانشگاه آزاد اسلامی واحدنی ریز،گروه مهندسی مکانیک، نی ریز، ایران
بهمن حدادی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس،گروه مهندسی مکانیک، شهر قدس، ایرا

چکیده:

ترمزگیری بازیاب، روشی برای ذخیره و استفاده دوباره از انرژی تولید شده در فرآیند ترمزگیری یک اتومبیل به وسیله مکانیزم های مختلف الکتریکی و مکانیکی است. در این زمینه، توجه اصلی به کارآیی ترمزهای بازیاب و تاثیر آنها بر میزان کاهشمصرف سوخت و تولید آلایندگی است. در این مقاله، روش های جدید ذخیره سازی و استفاده دوباره از انرژی الکتریکی و کاربرد آن در وسیله نقلیه مورد بررسی قرار گرفته است. علاوه بر این تولید آلایندگی در وسایل نقلیه مجهز به این سیستم، مصرف سوخت آنها و مکانیزم عملکرد سیستم هیبرید مورد بحث قرار گرفته است. بررسی کارآیی و عملی بودن مکانیزم های گوناگون جهت ذخیره سازی و استفاده دوباره در این سیستم ها، موردی است که در این مقاله به آن پرداخته شده است