سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فرشید ابراهیمی اوردکلو – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران، گرایش آب، دانشگاه تهران
سهیل رضاپور – دانشجوی دکتری عمران، گرایش سازه های هیدرولیکی، دانشگاه تهران
مسعود منتظری نمین – استادیار دانشکده عمران، دانشگاه تهران
علی خراسانی زاده – کارشناس سازه های هیدرولیکی، موسسه تحقیقات آب

چکیده:

سدهایی که به منظور تولید برق مورد استفاده قرار می گیرند به نام سدهای نیروگاهی معروفند و نقش مهمی را برای تولید برق ایفا می کنند. در این نوع سدها به منظور انتقال آب از مخزن سد به توربین ها از یک یا چند آبگیر در مخزن سد استفاده می شود. ناحیه ورودی این آبگیرها در مخزن سد مستغرق است و موجب ایجاد جریان های گردابی در مخزن می شود. ه ب وجود آمدن جریان های گردابی موجب کاهش انتقال آب از مخزن سد به درون آبگیرها شده و در نتیجه کاهش تولید برق را به دنبال دارد. علاوه بر این موجب تشکیل حباب های خلا در توربین ها گردیده و در پی آن خرابی توربین ها را به دنبال دارد. در این تحقیق روش های اجرا شده برای جلوگیری از ایجاد پدیده گرداب با استفاده از مدل های آزمایشگاهی در سدهای کارون ۱ (مقیاس ۱:۱۸ )، کارون ۳ (مقیاس ۱:۳۳ )، گتوند (مقیاس ۱:۶۶ )، سیمره (مقیاس ۱:۵۰ ) و سیاه بیشه (مقیاس ۱:۲۰ ) با هم مقایسه شده اند و نتایج آن در این تحقیق آمده است.