سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

داود کربلایی کریم – دانشگاه شهید چمران اهواز
رضا کیانی نژاد –

چکیده:

این مقاله به به بررسی یک مبدل ماتریسی درحالتی که دچار قطع فاز شده پرداخته و ضمن بررسی روشهای تشخیص رخداد خطا الگوریتم های کنترلی مناسب را برای عملکرد مناسب مبدل درحالت وقوع خطا بررسی می کند خطای اتصال باز یا قطع یکی از فازهای مبدل می تواند به علت آسیب دیدن حداقل یکی از کلیدهای متصل به یک فاز خروجی و یا به علت عملکرد نامناسب مدار راه انداز گیت IGBT های مبدل باشد.