سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

عبدالرضا عطایی – عضو هیئت علمی گروه عمران دانشگاه شهید اشرفی

چکیده:

دیوارهای برشی فولادی SPSW به عنوان سیستم مقاوم در برابر نیروهای جانبی و روشی موثر برای مقاوم سازی سازه ها در چند سال اخر مورد توجه خاص محققین و مهندسین سازه قرارگرفته است. ایین نامه CAN/CSA S16-01 (CSA 2001) و AISC 2005 برای طارحی SPSW تحت اثر بارهای زلزله طراحی براساس مفهوم ظرفیت را پیشنهاد می دهد ایین نامه AISC2005 سه روش تحلیلی مختلف را برای دستیابی به طراحی ظرفیت اعضای مرزی SPSW به رسمیت می شناسد در این مقاله روشهای موجود در ایین نامه های فوق الذکر برای تعیین نیروهای طراحی SPSW و همچنین روشهای جدید طراحی این سیستم که براساس مکانیزم خرابی پلاستیک بنا شده است مورد بررسی قرارگرفته است برای مقایسه و بیان معایب و مزایای این روشها مثالهای عددی حل شده معرفی و نتایج به دست امده بیان می شود نتایج به دست امده نشان میدهند که روش Bhowmick و همکاران ۲۰۰۹ روش بهتری نسبت بهدیگر روش ها حتی روشهای ذکر شده در ایین نامه ها می باشد.