سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین کنفرانس منطقه ای مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

عبدالرضا عطایی – عضو هیات علمی گروه عمران دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی

چکیده:

از جمله مراحل مهم در طراحی دیوارهای برشی فولادی SPSW) که به عنوان یکی از سیستم مقاوم در برابر نیروهای جانبی و روشی موثر برای مقاوم سازی سازه ها در چند سال اخیر مورد توجه قرار گرفته است تحلیل و طراحی المان های عمودی مرزی است. آیین نامه ۲۰۰۵ AISC و CAN/CSA S16-01 (CSA ( 2001 برای طراحی این اعضا در SPSW تحت اثر بارهای زلزله، طراحی بر اساس مفهوم ظرفیت را پیشنهاد می دهد. در این مقاله روش های موجود در آیین نامه ها برای تعیین نیروهای طراحی ستون های مرزی SPSW و همچنین روش های جدید طراحی مورد بررسی قرار گرفته است. برای مقایسه و بیان معایب و مزایای این روش ها، مثال های عددی حل شده معرفی و نتایج بدست آمده بیان می شود. نتایج بدستآمده نشان می دهند که روش Bhowmick و همکاران( ۲۰۰۹ )روشبهتری نسبتبه دیگر روشها می باشد.