سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش فناوری اطلاعات، حال، آینده

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

هوبخت عطاران – مربی موسسه آموزش عالی خاوران
مزدک تیمورتاش لو – دانشجوی بورسیه دکترا
امین برازنده شیروان – مدرسان موسسه آموزش عالی خاوران
حسین اروجی –

چکیده:

داشتن اطلاعاتکافی و برنامه ریزی درازمدت درسیستمهای صنعتیمنجر به کاهش هزینه های تولید شده و درنهایتافزایش بهره وری و رشد اقتصادی را به همراه خواهد داشت سیستمهای پشتیبانی تصمیم به شیوه های مختلف قابل پیاده سازی و بهره برداری هستند یکی از راه های بهره گیری از این سیستمها برنامه ریزی پویا برای مسائل تعویض و سایل کار و تعمیر و نگهداری است برنامه ریزی پویا به دلیل سرعت کم اجرا در توابع بازگشتی در تعداد داده زیاد کمتر مورد استفاده قرار گرفته است دراین مقاله ضمن بسط مدلهای موجود برای حل مسئله تعمیر و نگهداری یک مدل جدید و کارا با کمترین زمان اجرا پیشنهاد شده است در تمامی مدلهای بررسی شده از داده های نمونه یکسان استفاده شده و با مقایسه نتایج مشخص گردید که مدل پیشنهادی کارایی بالاتری نسبت بهدیگر مدلهای قبلی دارد.