سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

نجمه شمشیری – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه
محمدقاسم سحاب – استادیار دانشگاه تفرش
سمیرا مرزبان – دانشجوی دکتری مهندسی زلزله

چکیده:

تیرها یکی ازمهمترین عناصر سازه ای درقابهای ساختمانی می باشدکه ممکن است بارهای ثقلی بارهای جانبی و یا هردو شکل این بارها را تحمل نمایند درارزیابی لرزه ای یک قاب دربسیاری موارد ممکن است تیرها آسیب پذیر تشخیص داده شود و نیازمند مقاوم سازی می باشند دراین مقاله روشهای مختلف مقاوم سازی تیرها از طریق کامپوزیت نمودن درقابهای بتنی و فولادی مورد بررسی قرارگرفته است برای تحلیل این قابها از دو روش خطی و غیرخطی استفاده شده است درتحلیل خطی قابها درسه مرحله درنرم افزار ETABS تحلیل و تنش ها با استفاده از اصل جمع آثار قوا درمقاطع تیرها تعیین شده سپس مقاطع مورد نظر با استفاده از آنالیز استاتیکی غیرخطی مورد تحلیل قرارگرفته اند درمرحله بعد چندین نمونه قاب با تعداد دهانه ها و تعداد طبقات متنوع با استفاده از روشهای مختلف مقاوم سازی شده و با استفاده از آنالیز استاتیکی غیرخطی توسط نرم افزار SAP2000 تحلیل گردیده اند.