سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی هیدرات گازی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

حامد منصوری – کارشناس عملیات و بهره برداری شرکت نفت وگاز زاگرس جنوبی
رضا میرزایی – استاد بخش مهندسی شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد

چکیده:

تاکنون سه روش عمده به منظور بازیابی Recovery گاز متان ازذخایر هیدراتگاز طبیعی ارائه شده که عبارتند از: کاهش فشار Depressurization تحریک حرارتی Thermal Stimulation و تزریق موادبازدارنده (Inhibitor Injection دراین مقاله ضمن بررسی روشهای موجود در بازیابی گاز متان از منابع عظیم هیدراتگازی به مقایسه فرایندی و اقتصادیا ین روشها پرداخته شدهاست اساس کار درسه روش اشاره شده فروپاشی شبکه بلورین هیدرات درمحلانباشت آن در لایه های منجمد کف اقیانوسها ، دریاها و یا مناطق قطبی است با تجزیه هیدرات گاز طبیعی که عمدتا شامل متان می باشد از سطح آن آزاد شده و امکان استحصال و انتقال آن به تاسیسات سطحی دریا یا خشکی فراهم می گردد در بین روشهای موجودروش کاهش فشار و تحریک حرارتی موثرتر از تزریق مواد بازدارنده است این در حالی است که درتکنیکهای جدید بمنظور بالا بردن بازده تولید از ترکیب روشهای کاهش فشار و تحریک حرارتی به صورت همزمان استفاده می شود.