سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مرتضی طاهرنژاد – دانشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه جامع امام حسین (ع)تهران
عبدالرسول میرقدری – هیئت علمی دانشگاه جامع امام حسین (ع) تهران

چکیده:

دراین مقاله ما کارایی الگوریتم های سبک وزن بلوکی را در دوحوزه نرم افزار و سخت افزار بررسی می کنیم و دربخش نرم افزار با اندازه گیری طول کد برنامه تعداد کلاک و کارایی ودر حوزه سخت افزار از لحاظ تعداد گیت لازم برای پیاده سازی رمز و کارایی به مقایسه آنها می پردازیم رمز های سبک وزن معروفی که مورد بررسی قرار گرفتند عبارتند از : HIGHT, PUFFIN, PRESENT, SEA,TEA, AES, IDEAوXTEADESL دربخش نرم افزار کارایی این الگوریتم ها در زبان اسمبلی و با پیاده سازی در سخت افزار مشابه AVR در مقایسه با AES,IDEA مورد بررسی قرارگرفته است مقایسه ها نشان داد که در بخش رمزهای نرم افزار محور الگوریتم های سبک وزن پیشنهادی تنها توانسته اند در میزان ح افظه مصرفی بهبود مناسبی بدست آورند و از دیدگاه کارایی در مقایسه با سایر رمزهای موجود مانند AES به نتیجه مطلوبی دست نیافتند.