سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

بهمن احمدی – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد قروه،گروه عمران،قروه،ایران
بهروز احمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران_خاک و پی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
محمد شریفی پور – عضو هیات علمی دانشگاه رازی کرمانشاه،گروه مهندسی عمران

چکیده:

در این پژوهش کلیاتی از مهاربندهای همگرا( ۱CBF و مهاربندهای واگراEBF را بیان کرده و رفتار مهاربندهای همگرا را در دو حالت: ۱- فقط کششی ۲-کششی و فشاری بررسی کردهایم، خصوصیات مهاربندهای واگرا را بیان کرده و مرز تیرهای پیوند برشی و خمشی را مشخض کردهایم. نتایج حاضل از این پژوهش تصدیق کلی بز عملکرد مطلوبتر مهاربندهای واگرادر سیکلهای متوالی زلزله را نشان میدهد.