سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سعید بزرگمهرنیا – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران- سازه، دانشکده فنی دانشگاه گیلان، رشت
ملک محمد رنجبر – استادیار گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی دانشگاه گیلان، رشت

چکیده:

مخازن هوایی آب جز آن دسته از سازه های با اهمیت بالا می باشند که علاوه بر ذخیره و تامین آب آشامیدنی، باید پس از وقوع زلزله نیز قابلیت بهره برداری و تامین فشار در شبکه آبرسانی را داشته باشند و عملکرد آن جهت مهار آتش سوزی های احتمالی ناشی از زلزله حیاتی می باشد. از آنجا که ضوابط طراحی و اجرای اکثرمخازن هوایی آب به سالیان گذشته برمی گردد، بسیاری از این مخازن فاقد اصول و ضوابط طراحی لرزه ای باشند، لذا امکان آسیب پذیری آنها در هنگام زلزله وجود دارد. از اینرو مطالعه بیشتر و دقیق تر این سازه ها تحت شرایط لرزه ای ضروری می باشد. به طور کلی مخازن هوایی بتنی دارای دو نوع سیستم سازه ای با پایه استوانه ای واحد)شافت مرکزی( و پایه قابی شکل هستند که هرکدام دارای مزایا و معایبی از نظر اجرا و عملکرد می باشند. در این مقاله پس از بررسی پیشینه مطالعات و مروری بر رفتار هیدرودینامیکی مخازن هوایی، رفتار دو مخزن با حجم و ارتفاع یکسان با پایه های استوانه ای و قاب خمشی که برای منطقه با لرزه خیزی بسیار زیاد طراحی شده اند مورد بررسی قرار می گیرد. مخازن مذکور به روش اجزا محدود جهت بررسی رفتار غیرخطی پایه ها با نرم افزار ABAQUS مدلسازی شده اند. در این تحلیل رفتار بتن بر مبنای مدل ترک پخشی و عملکرد لرزه ای هر یک از مخازن در حالت های خالی و پر با استفاده از تحلیل استاتیکی غیرخطی مورد بررسی قرار گرفت