سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای مصالح ساختمانی و تکنولوژی های نوین در مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

یاشار یثربی نیا – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر
فریده ضروری – کارشناس ارشد مهندسی عمران – سازه
خسرو شکوری سیس – کارشناس مهندسی عمران

چکیده:

رفتار قاب های فولادی به طور موثری به اتصالات تیر و ستون بستگیدارد و باید طوری طراحی شوند که اعضا و اتصالات آنها بتوانند شکلپذیری و مقاومت لازم را در سیستم باربر جانبی تامین نمایند . دراین تحقیق سه نوع مدل متفاوت در نوع اتصال ، اتصال با مقطع تیرکاهش یافته،اتصال با صفحات کناری واتصال با استفاده از ورق های فوقانی و تحتانی ، که بر اساس آیین نامه FEMA350 طراحی شده اند ، در نرم افزار المان محدود Abaqusایجاد و تحت بارگذاری سیکلیک قرار گرفته اند از مقایسه مدل ها به این نتیجه رسیدیم که اتصال با صفحات کناریو اتصال با مقطع تیر کاهش یافته عملکرد بهتری نسبت به اتصال باصفحات فوقانی و تحتانی دارد . اتصال با مقطع کاهش یافته شکل پذیریفوق العاده ای داشته و مقدار زیادی از انرژی زلزله رااز طریقتغییر شکل پلاستیک در مقطع خاصی از مقطع تیر اتلاف می کند .دراتصال با صفحات کناری مقاومت اتصال از ظرفیت خمشی پلاستیک مقطعتیر بیشتر بوده و قابلیت بالایی در جذب انرژی دارد .