سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هشتمین همایش حمل و نقل ریلی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی فرهادی – مرکز تحقیقات راه آهن، گروه لکوموتیو و واگن
منصور مهدیزاده – مرکز تحقیقات راه آهن، گروه لکوموتیو و واگن

چکیده:

شناسایی خصوصیات یک لکوموتیو از ابعاد مختلف فنی، بهره برداری،اقتصادی،تعمیرونگهداری و… می تواند کمک شایانی به انتخاب لکوموتیو جهت ماموریت درنظرگرفته شده برای آن لکوموتیو بنماید، مخصوصا بواسطه بحث خصوصی سازی که قرار است امور خرید و بهره برداری و تعمیرات لکوموتیو به بخش خصوصی سپرده شود. در این مقاله رفتار دو لکوموتیو مسافری۴ محوره برقی و دیزل الکتریک ازدیدگاه بهره برداری در قالب سناریو های مختلف مورد تجزیه و تحلیل قرارمی گیرد. در سناریوی اول مسیری بدون عارضه انتخاب می گردد و سپس هر لکوموتیو به صورت تک و دوبله با تعدادی واگن مسافری حرکت داده میشود و حداکثر سرعت، مسافت طی شده برای رسیدن به این سرعت و زمان سپری شده برای رسیدن به این سرعت محاسبه می شود. درسناریوی دوم اثر فراز برحداکثر سرعت لکوموتیوها بررسی می گردد و در سناریوی سوم حداکثر بار قابل حمل توسط لکوموتیوها ( در صورتیکه قرار باشد لکوموتیو ها بار حمل نماید ) محاسبه می شود.