سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

نسیم نایب پاشایی – دانشجوی دکترای مهندسی مواد- دانشکده مهندسی مواد و متالورژی- دانشگاه ع
حسین معدنی پور – کارشناس ارشد مهندسی مواد- دانشکده مهندسی مواد و متالورژی- دانشگاه عل
منصور سلطانیه – دانشیار- دانشکده مهندسی مواد و متالورژی- دانشگاه علم و صنعت ایران
شهرام خیراندیش – استاد، دانشکده مهندسی مواد و متالورژی- دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

در این پژوهش دو گروه نمونه از جنس فولاد ابزار گر مکارH11و فولاد قالب تزریق پلاستیکP20در دو دمای ۵۰۰ و ۵۵۰ درجه سانتی گراد، دو زمان ۵ و ۱۰ ساعت و ترکیب گاز H2-%75N25با استفاده از دستگاه نیتروژن دهی پلاسمایی پالسی جریان مستقیم در مقیاس نیمه صنعتی، نیتروژن دهی شدند. ضخامت منطقه نفوذی و لایه ترکیبی، توسط میکروسکوپ نوری ومیکروسکوپ الکترونی روبشی بررسی شد. همچنین تغییرات ریزسختی از سطح به عمق نمونه ها اندازه گرفته شد. نتایج نشان میدهد که همواره ضخامت لایه نفوذی و ترکیبی تشکیل شده در فولاد ۱H1بیش از فولاد۲۰P است. نتایج نیم رخ سختی دو فولاد پس از نیتروژن دهی پلاسمایی نیز نشان می دهد میزان عمق نفوذ نیتروژن در فولادH11بیشتر از فولادP20بوده است و در یک عمق یکسان، فولادH11میزان سختی بالاتری در اثر نفوذ نیتروژن بیشتر و تشکیل میزان بیشتری از نیتریدهای عناصر آلیاژی نسبت به فولادP20نشان داده است