سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

احمدرضا شیرزادی مرگاوی – کارشناس ارشد عمران- سازه ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
منوچهر بهرویان – استادیار گروه سازه،دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ته

چکیده:

با توجه به اینکه بسیاری از سازه های موجود کشور ویژگی های یک سازه مقاوم در برابر زلزله را ندارند، بنابراین لازم است نسبت به بررسی آنها ،سازه هایی که در برابر زلزله های قوی مقاومت لازم را ندارند اقدام شود تا در ادامه با راه حل های مناسب، بهسازی در آن صورت گیرد. در این مقالهارزیابی لرزه ای بر روی یک سازه بتنی ۶ طبقه قاب خمشی که بر اساس آیین نامه ۲۸۰۰ (ویرایش دوم) طرح شده است انجام گردید. بر اساس مطالعات انجام گرفته، این سازه دارای ضعف های عملکردی می باشد.پس از مدل سازی سازه توسط برنامه ۲۰۰۰ETABS و SAP و مشاهدهعدم مقاومت کافی در اعضا و ضعف های عملکردی در سازه، با انجام تحلیل استاتیکی غیرخطی سه بعدی، عملیات بهسازی بر روی سازه مورد نظر با روش های روکش بتنی، دیوار برشی و کاهش وزن سا ختمان، مطابق با دستورالعمل بهسازی لرزه ای انجام شد و نتایج با هم مقایسه گردید