سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حمید راحتی آسیابر – کارشناس پسماند سازمان حفاظت محیط زیست
مهدی گندمکار – کارشناس ارشد مهندسی عمران محیط زیست

چکیده:

روش اسیدی تصفیه روغن کارکرده، بدلیل معضلات زیس تمحیطی بسیار زیادی که ایجاد م یکند امروزه در جهان منسوخ شده است. ورود پسماندهای لجن و خاک رنگبر روش اسیدی، آثار جبران ناپذیری به محیط زیست وارد می کند. متاسفانه این روش کماکان در ایران روش اصلی تصفیه روغن کارکرده بوده و آلودگیهای عظیم در خاک و آبهای سطحی و زیرزمینی و حتی هوا ایجاد نموه است. علیرغم این همه معایب، هنوز رویکرد مؤثری جهت اصلاح این صنعت در کشور اتخاذ نشده است. در این بررسی به معرفی و مقایسه روش تصفیه قلیایی روغن کارکرده با روش اسیدی پرداخته شده است. در این راستا نمون ههای لجن و خاک رنگبر دو روش از نظر PAH ،pH و فلزات سنگین مورد آنالیز و مقایسه قرار گرفته است. لذا بر اساس این مطالعه پیشنهاد م یشود با توجه به همخوانی بیشتر پسماندهای حاصل از روش تصفیه قلیایی روغن کارکرده با محیط زیست و مشابهت فرایندی دو روش (و در نتیجه عدم نیاز به ایجاد تغیر اساسی در تجهیزات و فرایندهای فعلی)، تا زمانی که تکنولوژی پاک این صنعت وارد کشور نشده، از فرایند قلیایی در تصفیه روغنهای کارکرده استفاده شود. در مورد قلیائیت بالای پسماند این روش نیز پیشنهاد می شود با اختلاط مناسب این پسماند با پسماندهای فرایند اسیدی، نسبت به خنثی سازی آن اقدام شود که با این کار، در واقع از خطر هر دو نوع پسماند کاسته خواهد شد.