سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حسین ملاحسینی – مدرس آموزشکده فنی امام علی یزد،
پرستو کیانی – کارشناسی رنگرزی فرش دانشگاه هنر اردکان،

چکیده:

درسالهای اخیر کاربرد زنگزاهای طبیعی دررنگرزی مواد اولیه مصرفی درقالی دست باف و به ویژه درتابلو فرشها کاربرد گستردها ی پیدا کرده است درتحقیق حاضر دوکالای پشمی و ابریشمی با سه ماده رنگزای طبیعی اسپرک رازیانه و جفت درشرایط مختلف مورد بررسی قرارگرفته است نتایج حاصل بیانگر سرعت بالاتر رنگرزی کالای ابریشمی نسبت به پشم می باشد همچنین مشاهده گردید که بطور کلی عمق رنگی کالای پشمی بالاتر از ابریشم می باشد بررسی ثباتهای شستشویی نشان دهنده ثباتهای پایین تر کالای ابریشم و همچنین لکه گذاری بیشتر این کالا نسبت به پشم می باشد ولی درمجموع نمونه های دندانه داده شده ثباتهای حدود ۴تا۴/۵ را نشان میدهد نمونه های بدون دندانه ثبات های حدود ۳ را نشان داد.