سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای روانشناسی و علوم تربیتی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

زینب عرب عامری – کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی
حسین رضابخش – عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا

چکیده:

اغلب انسان ها با نابسامانی جسمی دیگران آشنایی دارند دررفع این نابسامانی ها می کوشند در حالیکه نابهنجاری و مشکلات روانی درونی و نامحسوس و نامرئی هستند که معمولا برای اطرافیان آن چنان درک پذیر نمی باشد بنابراین با توجه به اهمیت مساله ذکر شده والدین بیمارانی که مبتلا به بیماریهای درمان ناپذیرند علاوه بردیدن درد و رنج جسمی فرزندان ممکن است دچار مشکلات روحی و تالم خاطر باشند بدین جهت هدف کلی پژوهش بررسی و مقایسه حالت روانی والدین کودکان مبتلا به بیماریهای درمان ناپذیر با حالات روانی والدین کودکان بیماریهای درمان پذیر دربیمارستانهای شهرستان گرگان می باشد.