سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی کامپیوتر، برق و فن آوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فاطمه اقتداری – دانشگاه حکیم سبزواری
جواد حدادنیا –

چکیده:

یکی از موضوعات اساسی درکارخانه های تولیدکابل بررسی و کنترل کیفیت عایق کابلهای فشارقوی می باشد اگربه کیفیت عایق کابلها دقت نشودمی تواند عواقب فاجعه باری درپی داشته باشد یکی از عوامل مهم دربررسی کیفیت عایق کابلها یکنواختی و مناسب بودن ضخامت این عایق درتمام طول کابل می باشد دراین مقاله سعی شده است تا با استفاده از پردازش تصویر و انتخاب روش استخراج ویژگیهای لبه مناسب ضخامت این عایق را بصورت پیوسته وخودکار مورد ارزیابی قرار دهیم تشخیص لبه یکی از مهمترین موضوعات دربینایی ماشین و پردازش تصویر می باشد دراین مقاله به بررسی روشهای مختلف پردازش تصاویر دیجیتال به منظور استخراج ویژگیهای لبه خواهیم پرداخت ابتدا با استفاده ازتبدیل موجک نویز از تصاویر مورد نظر حذف می شود سپس برخی از عملگرهای تشخیص لبه مانند تشخیص لبه دیفرانسیلی لگاریتمی کنی و تشخیص لبه به کمک فیلترهای منطقی مختصاتی مورد بررسی قرارگرفته و سپس برطبق نتایج شبیه سازی مزایا و معایب این عملگرها تشخیص و استخراج ویژگیهای لبه درتصاویرسطح مقطع کابلهای فشارقوی با یکدیگر مقایسه شده است.