سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهدیه رضایی – عضو هیئت علمی گروه منابع طبیعی- محیط زیست دانشگاه پیام نور

چکیده:

با رشد روزافزون جمعیت ،افزایش سطح رفاه و تنوع کمی و کیفی مصرف غذایی جامعه، دفع مواد زائد آلی به معضلی پیچیده در جوامع شهری تبدیل شده است. امروزه دفع مواد زائد آلی به سه روش سوزاندن، دفن در محل های خاص یا استفاده مجدد انجام می پذیرد که روش بازیافت علاوه بر تاثیر قابل توجه در حفظ محیط زیست و کاهش آلودگی می تواند این مواد را مجددا در چرخه ی مصرف قرار دهد که در این راستا تولید کود آلی و انواع محصولات این کود از جمله کمپوست معمولی که در سالهای اخیر تولید آن در شهر های مختلف در کشور ما گسترش یافته و ورمی کمپوست یا کمپوست کرمی که در کشورهای مختلف جهان با استقبال گسترده ای روبرو شده است، مورد توجه قرار می گیرد.مقاله ی حاضر با مقایسه دو روش تولید کمپوست و ورمی کمپوست در شهر خمین سعی در بیان تفاوتهای این دو روش از دو جنبه ی زیست محیطی و اقتصادی دارد و در نهایت به منطقی بودن گزینه تولید ورمی کمپوست با توجه به سرعت بیشتر فرایند هوموسی شدن ، فقدان بوی نامطبوع به علت بالا بودن C/N و عدم فعالیت حشرات مزاحم و همچنین تفاوت چشمگیر هزینه تولید هر کیلوگرم ورمی کمپوست نسبت به کمپوست معمولی دست یافته است. بدیهی است نتایج این پژوهش می تواند در زمینه تصمیم گیری مدیریت شهری برای فراوری پسماندهای آلی در ممناطق با موقعیت مشابه نیز مورد استفاده واقع گردد.