سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین همایش منطقه ای علوم کشاورزی و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مریم السادات میرباقری – دانشگاه اصفهان
ایرج نحوی –
گیتی امتیازی –
فرشاد درویشی –

چکیده:

اسید سیتریک یک محصول صنعتی با کاربرد بسیارگسترده درصنایع غذایی است بیشترین مصرف اسید سیتریک به عنوان یک فراورده تجاری با ارزش درطعم دهندگی خوشمزه سازی نوشابه ها شربت ها و پودرها و قرصهای جوشان و همچنین ایجاد PH مناسب می باشد ضمنا مانع تغییر رنگ و فسادغذاهای فریزشده می شود تعدادزیادی ازا نواع میکروارگانیسم ها جهت تولید این اسید بهکار میروند هرچند امروزه ازآسپرژیلوس نایژر جهت تولید اسید سیتریک استفاده میشود اما با توجه به افزایش روزافزون قیمت ملاس آلودگی اسپوری مخمرها درآینده می توانند جایگزین خوبی برای آسپرژیلوس نایژر باشند نمونه گیری از انواع لبنیات گوشت و موادپروتئینی و موادغذایی دیگر انجام و جداسازی حدود ۳۴۰ سویه مخمربرروی محیط اختصاصی YGCA صورت گرفت مخمرهایمناسب داخل محیط سنتتیک تولید اسید سیتریک تلقیح شدند میزان تولید اسید ابتدا با روش کالریمتریک درطول ۱۰ روز هر۲۴ ساعت یکبار اندازه گیری شدند.