سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مجتبی خرمی – کارشناسی ارشد گیاهان دارویی
اردلان علیزاده – استادیاردانشگاه آزاد اسلامی واحد استهبان
محمدجواد نوروزنژاد – استادیار دانشگاه آزاد جهرم
معصومه رحمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

آویشن دنایی گیاهی بومی ایران است که زیستگاه ان استان چهارمحال و بختیاری و فارس می باشد ازدیرباز درمناطق غربی ایران ازسرشاخه های گلدارآویشن دنایی بصورت گسترده جهتمصارف غذایی و دارویی استفاده شده است گیاه آویش باغی گیاهی بومی مدیترانه ای و اروپا می باشد کهدرمحصول های بهداشتی و غذایی مورد استفاده زیادی دارد دراین پژوهش به منظور مقایسه ترکیبات اسانس گیاه آویشن دنایی و آویشن باغی دراسفندماه سال ۸۷ درمنطقه استهبان فارس با ارتفاع ازسطح دریای ۱۷۰۰ متر کشت داده شد شرایط داشت و اسانس گیری هردو گیاه یکسان درنظر گرفته شد اسانس سرشاخه های گل دار گیاهان به روش تقطیر با آب بدست آمد و از تکنیک های GC,GC/MS به منظور آنالیز ترکیبات اسانس استفاده شد ترکیبات عمده اسانس آویشن دنایی شامل تیمول ۷۱۲% کارواکرول ۲/۴% بتاکاریوفیلن ۲/۶درصد پاراسیمین ۳/۸درصد وگاماترپینن ۹/۸درصد بود و درصد اسانس برای آویشن دنایی ۲/۴درصد وزن خشک گیاه بدست آمد