سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس تخصصی ترمودینامیک

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

صابر طورسوادکوهی – دانشجوی کارشناسی ارشد، مکانیک ماشینهای کشاورزی
رحیم ابراهیمی – استادیار، دکتری مهندسی مکانیک وانرژی
محمد هاشمی گهرویی – دانشجوی کارشناسی ارشد، مکانیک (طراحی-کاربردی)
مرضیه حسین پور – کارشناس ارشد، مکانیک ماشینهای کشاورزی

چکیده:

در این مقاله آنالیزهای ترمودینامیکی از چرخه های هوای استاندارد اتکینسون واتو با در نظر گرفتن مدل گرمای ویژه ثابت آورده شده است.چرخه اتکینسون در شرایط عملکردی مشابه دارای بازده حرارتی بیشتر و مصرف سوخت ویژه ترمزی کمتری نسبت به چرخه اتو میباشد. نسبتهای تراکمی که بیشترین کار از چرخه اتو را می- دهد همیشه بیشتر از چرخه اتکینسون در شرایط عملکردی مشابه است. مقایسه ای از عملکرد چرخه های استاندارد اتکینسون واتو با در نظر گرفتن انتقال حرارت، اصطکاک و بازدههای انبساط وتراکم بررسی و همچنین تحلیل شدند. در این تحقیق طرح کلی از تاثیر توان دانسیته بر عملکرد بازده چرخه آمده است. دانسیته توان به صورت نسبت توان خروجی به ماکزیمم حجم در چرخه تعریف میشود. علاوه براین، آنالیزها و بهینهسازی بر روی مدل به منظور تاثیر فرآیندهای عملکردی چرخه با استفاده از مثالهای عددی آورده شده است. نتایج نشان دهنده تاثیرات آنها میباشند و باید در آنالیزهای عملی چرخه مورد بررسی قرار گیرند.نتایج به دست آمده از این کار جهت مدلسازی ترمودینامیکی و در ارزیابی موتوراتکینسون واقعی نسبت به موتورهای دیگر مفید میباشد.